Palvelulinja +49 8222 / 41 30 - 0 Nopea toimitus SSL-salaus - turvallisuutesi vuoksi

Yleiset liiketoimintaehdot

Yleiset ehdot ja asiakastiedot

Sisällysluettelo

    Voimassaoloalue
    Sopimuksen tekeminen
    Peruuttamisoikeus
    Hinnat ja maksuehdot
    Toimitus- ja toimitusehdot
    Omistusoikeuden säilyttäminen
    Vastuu virheistä (takuu)
    Sovellettava laki
    Oikeuspaikka
    Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

1) Soveltamisala

1.1 Näitä ALTRAD Lescha Atika GmbH:n (jäljempänä "Myyjä") yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä "YSE") sovelletaan kaikkiin tavarantoimitussopimuksiin, jotka kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä "Asiakas") tekee Myyjän kanssa Myyjän verkkokaupassaan esittelemien tavaroiden osalta. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttämistä sopimukseen vastustetaan, ellei toisin sovita.

1.2 Kuluttaja näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitetussa merkityksessä on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksiin, jotka eivät pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu yrittäjä on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen henkilöyhtiö, joka oikeustoimia tehdessään toimii kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa harjoittaessaan.

2) Sopimuksen tekeminen

2.1 Myyjän verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät ole Myyjän sitovia tarjouksia, vaan niitä käytetään Asiakkaan sitovan tarjouksen tekemiseen.

2.2 Asiakas voi tehdä tarjouksen myyjän verkkokauppaan integroidun online-tilauslomakkeen kautta. Näin ollen, kun asiakas on sijoittanut valitut tavarat virtuaaliseen ostoskoriin ja käynyt läpi sähköisen tilausprosessin, hän tekee ostoskoriin sisältyviä tavaroita koskevan oikeudellisesti sitovan sopimustarjouksen napsauttamalla painiketta, joka päättää tilausprosessin.

2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,

  • lähettämällä asiakkaalle kirjallinen tilausvahvistus tai tilausvahvistus tekstimuodossa (faksi tai sähköposti), jolloin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tilausvahvistuksen, tai
  • toimittamalla tilatut tavarat asiakkaalle, jolloin ratkaisevaa on, että asiakas on vastaanottanut tavarat, tai
  • pyytämällä asiakkaalta maksua sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt tilauksen.

Jos edellä mainituista vaihtoehdoista on useita, sopimus tehdään siinä vaiheessa, jossa jokin edellä mainituista vaihtoehdoista toteutuu ensin. Määräaika tarjouksen hyväksymiselle alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy viidennen päivän kuluttua tarjouksen lähettämisestä. Jos Myyjä ei hyväksy Asiakkaan tarjousta edellä mainitussa määräajassa, tämä katsotaan tarjouksen hylkäämiseksi, minkä seurauksena Asiakkaan tahdonilmaisu ei enää sido häntä.

2.4 Jos Asiakas valitsee PayPalin tarjoaman maksutavan, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal") kautta, jollei PayPalin käyttöehdoista muuta johdu, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, tai - jos Asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä - jollei PayPal-tiliä ole - jollei maksujen suorittamista ilman PayPal-tiliä koskevista ehdoista muuta johdu, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Jos asiakas maksaa PayPalin tarjoamalla maksutavalla, joka voidaan valita verkkotilausprosessissa, myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jo silloin, kun asiakas painaa tilausprosessin päättävää painiketta.

2.5 Kun tarjous jätetään Myyjän online-tilauslomakkeen kautta, Myyjä tallentaa sopimustekstin sopimuksen tekemisen jälkeen ja toimittaa sen Asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse) sen jälkeen, kun Asiakkaan tilaus on lähetetty. Myyjä ei saa asettaa sopimustekstiä saataville tätä pidemmälle. Jos Asiakas on perustanut käyttäjätilin Myyjän verkkokauppaan ennen tilauksen lähettämistä, tilaustiedot arkistoidaan Myyjän verkkosivustolle, ja Asiakas pääsee niihin maksutta käsiksi salasanalla suojatun käyttäjätilinsä kautta antamalla asianmukaiset kirjautumistiedot.

2.6 Ennen sitovan tilauksen tekemistä Myyjän verkkotilauslomakkeen kautta Asiakas voi tunnistaa mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tiedot. Tehokas tekninen keino syöttövirheiden parempaan tunnistamiseen voi olla selaimen suurennostoiminto, jonka avulla näytön näyttöä suurennetaan. Asiakas voi korjata kirjauksiaan sähköisen tilausprosessin aikana tavanomaisilla näppäimistö- ja hiiritoiminnoilla, kunnes hän painaa painiketta, joka päättää tilausprosessin.

2.7 Sopimuksen tekemisessä voidaan käyttää saksan ja englannin kieltä.

2.8 Tilausten käsittely ja yhteydenotto tapahtuu yleensä sähköpostitse ja automaattisen tilauskäsittelyn kautta. Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilauksen käsittelyä varten ilmoittamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Erityisesti SPAM-suodattimia käyttäessään asiakkaan on varmistettava, että kaikki myyjän tai myyjän tilauksen käsittelyyn valtuuttamien kolmansien osapuolten lähettämät sähköpostiviestit voidaan toimittaa perille.

3) Peruuttamisoikeus

3.1 Kuluttajilla on yleensä oikeus peruuttaa sopimus.

3.2 Lisätietoja peruuttamisoikeudesta on myyjän peruutusehdoissa.

4) Hinnat ja maksuehdot

4.1 Ellei Myyjän tuoteselosteessa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja toimituskulut ilmoitetaan erikseen kunkin tuotteen kuvauksessa.

4.2 Asiakkaalle ilmoitetaan maksuvaihtoehto(t) myyjän verkkokaupassa.

4.3 Jos on sovittu ennakkomaksusta pankkisiirtona, maksu erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, elleivät osapuolet ole sopineet myöhemmästä eräpäivästä.

4.4 Jos valitaan maksutapa "PayPal Credit" (osamaksu PayPalin kautta), Myyjä luovuttaa maksuvaatimuksensa PayPalille. Ennen kuin PayPal hyväksyy Myyjän toimeksiantoilmoituksen, se suorittaa luottokelpoisuuden tarkistuksen toimitettujen asiakastietojen perusteella. Myyjä pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä käyttämästä asiakkaalle maksutapaa "PayPal-hyvitys", jos tarkastustulos on negatiivinen. Jos PayPal hyväksyy maksutavan "PayPal Credit", asiakkaan on maksettava laskun summa PayPaliin myyjän ilmoittamilla ehdoilla, jotka ilmoitetaan hänelle myyjän verkkokaupassa. Tässä tapauksessa hän voi maksaa PayPalille vain velkoja poistavalla vaikutuksella. Myyjä on kuitenkin edelleen vastuussa asiakkaan yleisistä tiedusteluista, jotka koskevat esimerkiksi tavaroita, toimitusaikaa, lähetystä, palautuksia, reklamaatioita, peruutusilmoituksia ja toimituksia tai hyvityslaskuja, myös siinä tapauksessa, että saatava on luovutettu.

5) Toimitus- ja toimitusehdot

5.1 Tavaroiden toimitus tapahtuu lähettämällä ne asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin ole sovittu. Kaupan käsittelyssä ratkaisevaa on Myyjän tilauksen käsittelyssä ilmoitettu toimitusosoite. Tästä poiketen, jos maksutapa PayPal on valittu, asiakkaan PayPaliin maksun yhteydessä tallettama toimitusosoite on ratkaiseva.

5.2 Kun kyseessä on huolitsijan toimittama tavara, toimitus tapahtuu "vapaasti kadunvarteen" eli toimitusosoitetta lähimpänä olevaan julkiseen kadunvarteen, ellei Myyjän verkkokaupan toimitustiedoissa toisin mainita ja ellei toisin ole sovittu.

5.3 Jos tavaran toimitus epäonnistuu Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakas vastaa kohtuullisista kustannuksista, joita Myyjälle tästä aiheutuu. Tämä ei koske palautuslähetyksen kustannuksia, jos asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan. Jos asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan, tavaran palauttamisesta aiheutuviin kustannuksiin sovelletaan myyjän peruuttamisohjeissa annettua määräystä.

5.4 Itsepoiminta ei ole mahdollista logistisista syistä.

6) Omistusoikeuden säilyttäminen

Jos myyjä maksaa ennakkomaksun, hän säilyttää toimitetun tavaran omistusoikeuden siihen asti, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

7) Vastuu virheistä (takuu)

7.1 Jos ostettu tuote on viallinen, sovelletaan lakisääteistä virhevastuuta koskevia säännöksiä.

7.2 Asiakasta pyydetään reklamoimaan toimitetuista tavaroista, joissa on ilmeisiä kuljetusvaurioita, toimittajalle ja ilmoittamaan siitä myyjälle. Jos asiakas ei tee näin, tämä ei vaikuta hänen lakisääteisiin tai sopimusperusteisiin virheitä koskeviin vaatimuksiinsa.

8) Sovellettava laki

Kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakeja, lukuun ottamatta irtaimen omaisuuden kansainvälistä kauppaa koskevia lakeja. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin myönnettyä suojaa ei peruuteta sen valtion lainsäädännön pakottavilla säännöksillä, jossa kuluttajan asuinpaikka on.

9) Oikeuspaikka

Jos asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto, jonka kotipaikka on Saksan liittotasavallan alueella, yksinomainen oikeuspaikka kaikkiin tästä sopimuksesta johtuviin riitoihin on myyjän kotipaikka. Jos asiakkaan kotipaikka on Saksan liittotasavallan alueen ulkopuolella, myyjän kotipaikka on yksinomainen oikeuspaikka kaikissa tästä sopimuksesta johtuvissa riita-asioissa, jos sopimus tai sopimuksesta johtuvat vaateet voidaan katsoa liittyvän asiakkaan ammatilliseen tai kaupalliseen toimintaan. Edellä mainituissa tapauksissa Myyjällä on kuitenkin joka tapauksessa oikeus vedota Asiakkaan kotipaikan tuomioistuimeen.

10) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

10.1 EU:n komissio tarjoaa internetissä foorumin verkkovälitteistä riitojenratkaisua varten seuraavan linkin kautta: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä, jonka kautta kuluttajan kanssa tehdyistä verkko-osto- tai palvelusopimuksista johtuvat riidat voidaan ratkaista tuomioistuinten ulkopuolella.

10.2 Myyjä ei ole velvollinen osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovittelulautakunnassa, mutta on yleensä valmis siihen.

Viimeksi katsottu