Service Hotline +49 08222 / 41 30 - 0 Hurtig forsendelse SSL-kryptering - for din sikkerhed

Anvisninger om bortskaffelse af batterier

Vejledning i henhold til § 18 batteriloven (BattG)

Oplysningspligt i henhold til batteriloven (BattG)

Sørg for at bortskaffe dine gamle batterier/opladelige batterier på et kommunalt indsamlingssted eller hos din lokale forhandler, som loven kræver det.

Bortskaffelse i det normale husholdningsaffald er forbudt og er i strid med batteriloven. Returneringen er gratis for dig. Du er også velkommen til at returnere batterier/batteripakker, som du har købt hos os, gratis efter brug. Tilbageleveringen af batterier/akkumulatorer til os skal under alle omstændigheder være tilstrækkeligt stemplet.

Returnering af batterier/batteripakker skal sendes til:
ALTRAD Lescha Atika GmbH
Josef-Drexler-Strasse 8
89331 Burgau

E-mail: info@lescha-atika.de
Telefon: +49 (0) 8222 / 41 30 - 0
Fax: +49 (0) 8222 / 41 30 - 24

Batterier og genopladelige batterier, der indeholder skadelige stoffer, er tydeligt mærket med symbolet for en overstreget skraldespand. Under symbolet på den overstregede affaldsspand finder du desuden det kemiske navn på de tilsvarende forurenende stoffer. Eksempler er: (Pb) bly, (Cd) cadmium, (Hg) kviksølv:

tonne

Du har mulighed for at læse disse oplysninger igen i de dokumenter, der ledsager leveringen af varen, og disse samt andre vigtige oplysninger i brugsanvisningen for det pågældende produkt.

Du kan få yderligere detaljerede oplysninger om batteriforordningen hos forbundsministeriet for miljø, naturbeskyttelse og nuklear sikkerhed (www.bmu.de/abfallwirtschaft).

Set